Eco Broom

Eko-loško in Eko-nomsko. 100% recikliran material.

Eco Broom Zahvaljujoč 100% recikliranemu materialu je Eco broom proizvod Vilede Professional, ki prednjači pred konkurenco v ekološkem in okoljevarstvenem pogledu. Omelo nudi ergonomsko in čistilno učinkovitost. Popolna kombinacija učinkovitosti pri čiščenju in okoljevarstva. Za lažje vsakodnevno delo. .