Pladnji

Origo 2 pripomočki so narejeni za uporabo na novih vozičkih Origo2. Velika izbira različni izdelkov kot so boxi, vedra, razdelilniki,različni nosilci..

 

Prednosti za uporabnika

  • Za uporabo na notranjih, zunanjih vodilih in na zgornjem nivoju.
  • Možnost uporabe s pokrovom pladnja
  • Možnost recikliranih materialov
Opis Izdelek št. Kartona pakiranj/karton Izdelek št. Pakiranja Kos/pakiranje
Tray 160578 5 160579 1